Skip to main content

Uw privacy ook onze zorg!

Disclaimer voor het gebruik van TeamViewer 

De Computerfabriek BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de programma’s die op uw computer zijn geïnstalleerd of de software om deze te beschermen (virusscanners of firewalls).

De Computerfabriek BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die het niet heeft veroorzaakt, zelfs niet als deze zich voordoen op hetzelfde tijdstip als waarop de ondersteuning werd verleend.

De Computerfabriek BV verzekert u dat onze medewerkers voldoende zijn opgeleid en zich houden aan geheimhoudingsverplichtingen.

Onderhoud op afstand wordt uitgevoerd in overeenstemming met Belgische wet op gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat deze service alleen beschikbaar is voor u tijdens onze openingstijden en na een telefonische of schriftelijke overeenkomst met ons ondersteunend personeel.

  • De consultant kan uw pc niet bekijken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  • De consultant kan niet met u werken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  • Gegevens kunnen niet ongemerkt en zonder uw toestemming van uw pc worden verwijderd.
  • U kunt de gezamenlijke sessie op elk gewenst moment beëindigen

Opmerking: door de TeamViewer-software te starten, accepteert u de Disclaimer van De Computerfabriek BV voor het gebruik van TeamViewer.